MONTAŻ/WYMIANA INSTALACJI

dla wspólnot mieszkaniowych

Usługa powstała z myślą o wspólnotach mieszkaniowych w starszym budownictwie. Jeżeli masz budynek (kamienicę, blok z wielkiej płyty itp.) w którym trzeba:

 • wymienić instalację zasilającą
 • wymienić oświetlenie klatki schodowej
 • usunąć przewody dostawców mediów telekomunikacyjnych (internetu, telefonu stacjonarnego)
 • wykonać nowe miejsca przedlicznikowe/ przenieść liczniki na klatkę schodową
 • wymienić instalację domofonową itp. 

Ta usługa jest dla Ciebie.

W trakcie spotkania, na miejscu, zastajemy zwykle starą, często wielokrotnie przerabianą instalację elektryczną. Dobrze, aby na pierwsze spotkanie przyszły osoby, które zamieszkują budynek już dłuższy czas oraz te które planują remonty we własnych mieszkaniach. Liczniki energii znajdują się w mieszkaniach lub na klatce schodowej co wygląda słabo. Instalacja jest aluminiowa, o przekrojach nie pozwalających na podłączenie kuchenki indukcyjnej, nie mówiąc o fotowoltaice. Instalacje teletechniczne często zdezelowane, stanowią problem przy planowanych dalszych remontów (np. malowaniu). 

Ustalenia rozpoczynamy od wybrania miejsc zamontowania skrzyń elektrycznych, oraz zastanawiamy się czy w ogóle takie rozwiązanie jest możliwe. Przeszkodą mogą być ciągi komunikacyjne, możliwość zalania, warunki zakładu energetycznego, narażenie na akty wandalizmu itp.  

Warto dopytać mieszkańców, czy ktoś planuje podwyższyć moc przyłączeniową. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli takie potrzeby wystąpią, wykonanie tychże prac przy całkowitej wymianie instalacji elektrycznej budynku będzie o wiele tańsze i prostsze aniżeli mieszkaniec miałby przystosowywać instalację we własnym zakresie.

W tym momencie warto przejść do instalacji teletechnicznych. Sami dostawcy usług często unikają kontaktu z wspólnotą mieszkaniową. Mamy wtedy efekt odbijania się administracji „o ścianę”. Jesteśmy na rynku już jakiś czas i prawie zawsze współpracujemy z tymi samymi podwykonawcami mediów. Mając takie kontakty przyśpieszamy uporanie się z problemem. 

Rozwiązania sprowadzają się do uporządkowania ich w sposób estetyczny z możliwością późniejszych zmian w okablowaniu przez dostawcę. Dlaczego zmian w okablowaniu? Wystarczy, że jeden z mieszkańców zawrze umowę na lepszej jakości złącze internetowe i z tego powodu okablowanie jest zmieniane w ciągu kilku dni. Rozwiązania są różne, może to być wykonanie nowych szachtów, wykorzystanie istniejących przewodów technicznych etc. 

Bardzo często instalacje teletechniczne na budynku to już dawno niedziałające części infrastruktury. Mamy możliwość ich sprawdzenia i ewentualnego usunięcia.

Należy zastanowić się nad wymianą zasilania całego budynku (Wewnętrznej Linii Zasilającej). Przed kilkudziesięciu laty standardowa moc przyłączeniowa dla jednego mieszkania wynosiła 4,5kW(1-fazowego). Dotyczy to mieszkań z instalacją gazową. Dziś w nowoczesnym budownictwie odchodzi się od gazu na rzecz rozwiązań elektrycznych, bardziej bezpiecznych.  Standardowa moc dla typowego mieszkania pozbawionego  instalacji gazowej wynosi 12,5kW. Ma to swoje odzwierciedlenie w przewodzie zasilającym cały budynek.

 

Po ustaleniu potrzeb kosztorysujemy prace i zawieramy umowę ryczałtową. Jest to umowa w której nie zaskoczą Państwa koszta dodatkowe. Kosztorys może być przygotowany w sposób umożliwiający przedłożenie go jako dokument będący podstawą do wydania decyzji kredytowej oraz tak, aby można było dodać/odjąć prace. Na tym etapie zbieramy również numery kontaktowe do mieszkańców by informować o planowanych wyłączeniach prądu.

Cena każdego zlecenia uzależniona jest głównie od:

 • liczby lokali, kubatury budynku, 
 • rodzaju instalacji znajdujących się w budynku, 
 • posiadanej dokumentacji technicznej budynku, 
 • czasu w którym wymagane jest wykonanie zlecenia, 
 • rodzaju(wielka płyta, zabytek, kamienica itp.)

Niestety ale oferta musi mieć termin ważności. Spowodowane jest to wahaniami cen materiałów.  Zwykle to ok 2 miesiące. Jest to ważne ponieważ, aby wydać tak duże środki zwykle jest potrzebna uchwała całej wspólnoty mieszkaniowej. 

Prace wykonywane są  w sposób ustalony powyżej oraz możliwie jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców. Po każdym dniu pracy klatka schodowa jest sprzątana, wrażliwe elementy są zabezpieczane.  Nie zajmujemy się pracami wykończeniowymi(malowaniem, gładzie, prostowanie ścian itp.). Z prac końcowych wykonujemy zakrycie przewodów na zasadzie napraw tynku. 

Po pracach:

 • wykonujemy pomiary elektryczne (celem jest sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji),
 • udzielamy 5 letniej gwarancji,
 • plombujemy liczniki energii elektrycznej,
 • Wydajemy dokumenty. Wszystkie opisane wcześniej elementy posiadają potwierdzenie w wydanej dokumentacji. Załączane są dodatkowo certyfikaty z zastosowanych materiałów, zdjęcia z wykonywanych prac oraz korespondencja z innymi podmiotami związanymi z procesem wymiany instalacji(zakładem energetycznym, dostawcą ciepła itp.). 

Działamy na terenie Trójmiasta i bliskich okolic. 

Prosimy o kontakt: +48 781 788 599